به ماه خدا نزدیک میشویم. وقت بخشیدن و صاف کردن دلهاست. پس اگر

نگاهی👀

صدایی📢

زبانی👅

ازمن😔 موجب ناراحتی شما شده و بر دلتان تَرَکی 💔 انداخته,


به بزرگی میزبان این ماه مرا ببخشید. شاید فرصتی برای جبران نباشه....حــــلالم کـــنید.


🌹پیشاپیش رمضان برشما مبارک 🌹