به نام خالق شقایق های سرخ با گرامی داشت یاد


 و خاطره کبوتران خونین بالی که تا عرش پر کشیدند


 و راه زیستن را در شفق خونین شان به ما نمایاندند.


خدای سبحان را سپاسگذاریم که توفیق را رفیق


راهمان کرد تا در جهت ساخت وبلاگ و زنده نگهداشتن


 یاد و رشادت وخاطره های آن عاشقان، قدم های کوچکی


 را برداریم«که دراز است ره مقصد و من نو سفرم». 


جا دارد از تلاش های صادقانه تمامی عزیزانی که 


برای ساخت وبلاگ یاری نمودند صمیمانه تشکر نماییم. 


امیدوارم که حضرت جل و علا همه را مأجور قرار داده


 و توفیق تداوم راه شهیدان را، بهره ما قرار دهد.


«ان شاءالله»