مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم
 از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید 
رضایی نژاد می پردازد. 
قسمت هجدهم: زندگی شهید امین کریمی به روایت همسر محترمشان
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395
ساعت 21 شبکه ی افق سیمابرگرفته شده از molazemaneharam313.blog.ir