شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن


ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان،


ماه بندگی مبارک باد