من دخترم! آنقدر زیبا که از دیدنم خسته نمی شوی

من دخترم! آنقــدر مهربان که ندیده ای

من دخترم! با چشمانـی زیبآ و براق

من دخترم! اشک هایی دارم به اندازه ی دریا و حرف هایی دارم گاهی بزرگتر از آسمان

من دخترم! به شکل ماه و گاهی زیباتر

من دخترم!با قدی بلند و دخترانه

من دخترم!همانی که تو بهـش میگی ضعیفه

من دخترم!مخلوقی عزیز در نگاه پیامبر (ص)

من دخترم!همانی که از ترســ پسرهایی مثل تو باید مسیر مدرسه تا خانه را بدود

من دخترم!گاهی وقت ها شماره هایی از تو...گاهی چشمک هایی از تو آرامشم را گرفت...

من دخترم!فقط به جرم دخــتربودن!

 

مرد ایرانی با تو ام!

زن ظریفه!نه ضعیف

ضعیف مردیه که نمی تونه یک سآعت چشم و دلشو نگه دآره

من  با تو هستم...

نگاه به بدن ظریف و زنانه ام نکن...اراده کنم می توانم

هویت مردانه ات را به آتش بکشم

هی تو!

نیم کیلو باش...ولی مرد باشمرد ایرانی با تو ام!

زن ظریفه!نه ضعیف...

ضعیف مردیه که نمی تونه یک سآعت چشم و دلشو نگه دآره

من  با تو هستم...

نگاه به بدن ظریف و زنانه ام نکن...اراده کنم می توانم

هویت مردانه ات را به آتش بکشم

هی تو!

نیم کیلو باش...ولی مرد باش

ما جذابیت یک مرد رو در رفیق بازیش نمی دونیم!...

ما خوشتیپیت شدنت را در شلوار آویزان نمی بینیم....

ما زیباییت رو در سیخ بودن موهات نمی دونیم..

ما شخصیت بالاش رو توی اندازه ساعتش نمی دونیم...

ما با کلاسیش رو توی مدل گوشیش نمی بینیم...

یک زن نه تنها این ها براش مهم نیست...

بلکه گاهی باعث میشه ازت بدش بیاد

بگذار با ارزش باشی!

تو برای شناخت دختران نیازی نیست با آن ها دوست شوی...

من در همین دلنوشته ام می توانم در

یک جمله شخصیت دخترا رو برات بگم...

دخترا فقط 3 چیز میخوان

محبت،وفاداری،احترام

والسلام...نامه تمام


همه ی دختران با نام دختران نامیده میشن

اما همشون دودسته میشن:بی حجاب،با حجاب

این دو تا باهم فرسنگ ها فاصله دارن...

چون یک دستشون بی ارزشه و یک

دستشون با ارزشه

یک دستشون  مورد استفاده قرار گرفته،

یک دستشون تمیز و بی ریاست

من از همون دسته هستم...دسته ی دوم

دخترا....همشون آدم حساب میشن..

ولی با حجاب ها آدم نیستن...

با حجاب ها فرشته ان..

برای همین به من میگن:.....فرشته!