در این خبر تصویری جدید از ابوعزرائیل را مشاهده خواهید کرد.


در ماه‌های گذشته نیروهای عراقی بخش وسیعی از حومه فلوجه را از وجود عناصر تروریستی

پاکسازی کردند وعملیات یک هفته اخیر بیشتر برای تکمیل محاصره فلوجه صورت گرفت.

در این عملیات آزادسازی، نبردی سخت برای از بین بردن داعش توسط نیروهای ارتش

و نیروهای مقاومت بسیج مردمی در جریان است.

تصویر زیر ابوعزرائیل  را  با سربند فارسی مدافعان حرم نشان می دهد.


ابوعزرائیل با سربند مدافعان حرم+عکس